Projekty, które otrzymują dofinansowanie

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, placówek medycznych, gmin, instytucji kultury i innych, aktywnie rozwijających się podmiotów.

Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w pisaniu wniosków, rozliczaniu projektów i prowadzeniu szkoleń. Realizujemy projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, edukacyjne i wspierające ochronę środowiska.


Priorytetową wagę przykładamy do jakości składanych projektów.

Zajmujemy pierwsze miejsca na listach rankingowych. Wiemy, że rzetelność ma decydujący wpływ na sukces projektu. Mamy 90% skuteczność. Współpracując z nami, możesz liczyć na wnikliwą analizę szans pozyskania grantu, wskazanie mocnych i słabych stron projektu oraz szczere i kompetentne doradztwo.


Towarzyszymy Ci w całym procesie pozyskania dofinansowania.

1
Działamy kompleksowo
2
Pomagamy w opracowaniu koncepcji projektu
3
Dobieramy właściwy program wsparcia
4
Przygotowujemy pełną dokumentację
5
Kontaktujemy się z urzędami

Gwarantujemy bezpieczne rozliczenie projektów.

Już w początkowej fazie przygotowania projektu bierzemy pod uwagę jego późniejsze, bezpieczne rozliczenie. W naszych projektach nie ma niekwalifikowanych wydatków i zwrotów środków.


Obiecujemy ekspercką obsługę i uczciwe, partnerskie podejście.

Jeśli chcesz:

1
zrealizować inwestycję z rozłożonym ryzykiem finansowym
2
pozyskać dofinansowanie bez przejmowania się procedurami
3
znaleźć dotację, która dokładnie odpowiada Twoim potrzebom
4
sprawdzić, jakie są mocne i słabe strony Twojego projektu
5
zdobyć praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania funduszy UE

Nasz zespół

Od ponad 10 lat doradzamy przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, edukacyjne i wspierające ochronę środowiska.

Z sukcesami piszemy wnioski do instytucji regionalnych i krajowych. Prowadziliśmy liczne prelekcje i spotkania dla przedsiębiorców o tematyce pozyskiwania kapitału zewnętrznego na inwestycje.

avatar.jpg

Karolina Koseska-Mikołajuk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również studia podyplomowe „Administrowanie Funduszami Unijnymi” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi” i „Analiza sprawozdań finansowych” na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam certyfikat trenera biznesu.

Od 2020 roku należę do Zespołu Współpracującego przy opracowaniu założeń dofinansowań nowej perspektywy 2021-2027. Od 2013 roku pracuję jako konsultant ds. funduszy europejskich, doradzając przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczaniu projektów. Jako prelegentka brałam aktywny udział w licznych seminariach i wystąpieniach dotyczących popularyzacji tematyki funduszy europejskich w Polsce.

avatar.jpg

Artur Mikołajuk

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium European Business Support „Menedżer w Unii Europejskiej”. Ukończyłem również szkołę trenerów. Posiadam niemal 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów unijnych. W latach 2002-2005 byłem odpowiedzialny za zgłaszanie i realizowanie projektów składanych w ramach 5. i 6. Programu Ramowego UE z ramienia Politechniki Warszawskiej.

W latach 2005-2007 zajmowałem się obsługą inwestorów zagranicznych z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza. Następnie, do 2010 roku, jako pracownik Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, byłem odpowiedzialny m.in. za: prowadzenie szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych z RPO i POKL, koordynację oceny działania 1.3 RPO WM 2007-2013, opracowanie procedur oceny formalnej wniosków oraz ocenę projektów pod kątem zgodności z przepisami w zakresie pomocy publicznej.

Na zlecenie Konfederacji Lewiatan opiniowałem programy dotacji dla przedsiębiorców, realizowanych na poziomie regionalnym i krajowym. Współtworzyłem raport „Przedsiębiorcy kontra procedury”. Byłem członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Grupy ds. Uproszczeń Systemu Wykorzystania Środków Funduszy UE „Proste Fundusze”. Od 2012 roku pracuję jako konsultant biznesowy, doradzając przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego.