Najczęściej zadawane pytania

Jak pozyskać dotacje unijne?

Proces pozyskania dotacji polega na:

  • zaplanowaniu inwestycji,
  • znalezieniu właściwej dotacji - takiej, która pozwoli na sfinansowanie inwestycji,
  • złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z pozostałą dokumentacją do konkursu.

Cały proces nie będzie skomplikowany, jeśli zlecisz te prace ekspertom, którzy od lat specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

Jak sprawdzić, czy moja firma może dostać dofinansowanie?

Rynek oferuje szeroki wachlarz różnych dotacji dla firm, jednak nie wszystkie inwestycje mogą liczyć na dodatkowe środki. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie warto zapoznać się z warunkami naboru, przeczytać dokładnie regulamin konkursu oraz sprawdzić kryteria oceny wniosku. Składając wniosek, trzeba spełniać wszystkie kryteria formalne i postarać się zdobyć jak najwięcej punktów na kryteriach merytorycznych. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na infolinię urzędu, który ogłosił konkurs lub korzystając z usług firmy doradczej.

Gdzie szukać informacji o możliwościach dofinansowania?

Najlepiej korzystać z oficjalnych wyszukiwarek dotacji. Najpopularniejsza z nich to: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Warto również regularnie odwiedzać strony agencji rządowych, np. PARP https://www.parp.gov.pl i NCBR https://www.gov.pl/web/ncbr . Dodatkowo zachęcamy, by zapisać się do naszego newslettera.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis może być przyznawana przez różne instytucje i w różnych formach, np. dotacji, ulg podatkowych czy gwarancji bankowych. Łączna wysokość tej pomocy (pozyskana z różnych źródeł) dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro w ciągu 3 lat obrachunkowych. Dofinansowanie ze środków europejskich może, ale nie musi być pomocą de minimis. Zazwyczaj informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów.

Czy prawdą jest, że przedsiębiorstwo może pozyskać 100% dofinansowania?

Tak, ale rzadko. Dotacje na projekty inwestycyjne, które polegają na zakupie maszyn, budowie hal produkcyjnych itd., wynoszą w Polsce maksymalnie 70% w zależności od miejsca realizacji inwestycji i wielkości firmy. Wyższe dofinansowanie możliwe jest w przypadku tzw. projektów miękkich (np. szkoleniowych, podnoszących kompetencje, programów profilaktyki zdrowotnej), finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie 100% dotacji jest możliwe np. z Funduszy Norweskich w ramach Programu Edukacja.

Co to znaczy B+R?

Działalność B+R, czyli badawczo-rozwojowa, charakteryzuje się kilkoma cechami:

  • dotyczy badań nad zagadnieniami, które nie zostały dotąd zbadane lub wyniki badań nie dały wystarczającego rozwiązania (niezbędne jest uzyskanie tzw. „nowej wiedzy”);
  • musi prowadzić do powstania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług;
  • polega na rozwiązaniu skomplikowanych problemów natury technicznej lub naukowej (nie dotyczy zagadnień trywialnych);
  • jest działalnością twórczą, prowadzoną w sposób systematyczny.

Co to znaczy wydatek kwalifikowany?

Wydatek kwalifikowany to taki wydatek, który może zostać ujęty w budżecie projektu i dofinansowany w ramach dotacji. Projekt może obejmować również wydatki niekwalifikowane, czyli takie, które są niezbędne do prowadzenia projektu, ale nie mogą otrzymać dofinansowania (np. podatek VAT).

Czy można ubiegać się o dofinansowanie na zakup nieruchomości?

Tak, jednak pod ściśle określonymi warunkami. Dofinansowanie nieruchomości najczęściej nie może przekroczyć 10% wszystkich wydatków w projekcie.

Ile czasu trwa ocena wniosku o dofinansowanie?

Ocena wniosku trwa najczęściej od 3 do 6 miesięcy.